İLAMSIZ İCRA

Mahkeme tarafından bir davanın nasıl hükme bağlandığını gösteren belgeye ilam denir. İcra hukukunun bir parçası olan ilamsız icra takibi, mahkeme tarafından verilen bir kararı içeren ilama ya da ilam niteliğindeki belgeye dayanmayan icra takibine denir. İlamsız icra takiplerinde, herhangi bir mahkeme kararına gerek duyulmaz. İlamsız icra takibinin asıl konusu, teminatlardan meydana gelen alacaklar ile para alacaklarıdır. İlamsız icra takipleri, ilamlı icra takiplerine kıyasla daha dar bir alana sahiptir. İlamlı icra takibinin konusu parayla birlikte eda sorumlulukları iken ilamsız icra takibinin konusu sadece para ve teminatlardan meydana gelen alacaklardır. İlamsız icrada takip aşamalarını; takip talebi, ödeme emri, haciz, haczedilen malların satılması ve paranın alacaklı kişiye ödenmesi oluşturur. İlamsız icra takibini başlatmak için herhangi bir belgeye gerek yoktur. İlamlı icra takibinde icra emri gönderilir. Ancak ilamsız icra takibinde icra emri yerine ödeme emri yollanır.

İlerleyen Teknoloji LTD.ŞTİ. Gaziantep Üniversitesi Teknopark A-Blok No:208 Şahinbey/GAZİANTEP
03425122469
yuzbasioglu@gaziantepbarosu.org.tr
www.mehmetaliyuzbasioglu.com ©
X