İLAMLI İCRA

Kural olarak bir kişinin hakkı yerine getirilmez ya da ihlal edilirse, bu alacaklı mahkemeye başvurarak bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkının ödenmesini talep ederse alacaklı lehine verilen mahkeme kararının icrası için ilamlı icra takibi yapılabilir. Bu ilamlı icra takiplerinde borçluya icra emri gönderilir. İcra emri ile, borçlunun ilamda yazılı borcu belli bir süre içinde ödemesi veya teslim etmesi, buna uymazsa, ilam hükmünün icra dairesi tarafından zorla yerine getirileceği borçluya ihtar olunur.

İlerleyen Teknoloji LTD.ŞTİ. Gaziantep Üniversitesi Teknopark A-Blok No:208 Şahinbey/GAZİANTEP
03425122469
yuzbasioglu@gaziantepbarosu.org.tr
www.mehmetaliyuzbasioglu.com ©
X