İcra İflas Davaları

İcra ve İflas Hukuku iki kısımdan oluşmaktadır. Bu iki kısım, icra (cüzi icra) hukuku ve iflas (külli icra) hukuku olarak isimlendirilmektedir. Bu kısımlardan ilki olan İcra Hukuku, Medeni Usul Hukukunun ayrılmaz bir parçası ve devamıdır. Medeni Usul Hukuku çerçevesinde elde edilen maddi hukuka ilişkin haklar borçlu tarafından yerine getirilmediği takdirde, alacaklı tarafından bizzat elde edilmesi mümkün değildir. Zira bir hukuk devletinde borçların cebri şekilde icrası ancak devlet eliyle olabilir. Bu çerçevede cebri icra hukuku, borçlusu tarafından yerine getirilmeyen borçların, devletin kurumlarının müdahalesi ile elde edilmesi ve alacaklının tatmin edilmesidir. Cebri icra hukukuna göre takip yolları, alacağın para (veya teminat) alacağı olup olmamasına göre farklı şekillerde tasarlanmıştır. Bir para (veya teminat) alacağının söz konusu olduğu durumlarda herhangi bir dava açılmasına gerek olmaksızın ilamsız icra yoluna gidilebilir. Para alacağı olmamakla birlikte kiralanan taşınmazların tahliyesi için de benzer bir yol düzenlenmiştir. Bunun dışındaki alacaklar için mutlaka bir dava açılıp, bu dava sonunda alınacak ilamın icraya konulması gerekmektedir. İlamsız icra ve ilamların icrası dışında üçüncü bir genel yol, taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi usulleridir. Tüm bu genel yollar, alacağın türüne ve niteliğine göre bazı alt yollara da ayrılmaktadır.

Resim
İlerleyen Teknoloji LTD.ŞTİ. Gaziantep Üniversitesi Teknopark A-Blok No:208 Şahinbey/GAZİANTEP
03425122469
yuzbasioglu@gaziantepbarosu.org.tr
www.mehmetaliyuzbasioglu.com ©
X